Giá: 950,000

  • Đưa đón tại khách sạn
  • Cano cao tốc
  • Nước suối, khăn lạnh, Hướng dẫn viện
  • Tiệc BBQ trưa
  • ROBINSON – HÒN MUN – HÒN TẰM
  • Hotline: 0849 256 256
Trả trước 20%