Giá: 1,600,000

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0914 095 939

 

Trả trước 20%