Giá: 290,000

  • Thanh toán khi nhận vé
  • Giao vé miễn phí
  • Chưa bao gồm ca nô ăn trưa
  • Hotline: 0845 256 256

 

Trả trước 20%