Giá: 500,000

  • Thanh toán khi nhận vé
  • Hỗ trợ giao vé tại đảo Hòn Tằm
  • Chưa bao gồm ca nô
  • Hotline: 0845 256 256

 

Trả trước 20%