Giá: 670,000

  • Thanh toán khi nhận vé
  • Hỗ trợ giao vé tại đảo Hòn Tằm
  • Chưa bao gồm ca nô
  • Hotline: 0845 256 256
Trả trước 20%