Giá: 1,350,000

Ca nô riêng (> 5 người)

1 xuất lặn biển ngắm san hô

Hotline: 0849 256 256

Trả trước 20%