Giá: 800,000

  • Tour ca nô ghép đoàn.
  • Tham quan 3 điểm đảo : HÒN MUN – ĐÔNG TẰM – MINI BEACH
  • Hỗ trợ tour riêng cho gia đình, đoàn đông.
  • Cấp kính lặn, ống thở lặn Snorkeling ngắm san hô
  • Hotline: 0849 256 256
Trả trước 30%