Giá: 750,000

Tour ca nô ghép đoàn.

Tham quan 3 điểm đảo : BÃI TRANH – LÀNG CHÀI – HÒN TẰM

Hỗ trợ tour riêng cho gia đình, đoàn đông.

Tour đã bao gồm ăn trưa

Hotline: 0849 256 256

Trả trước 20%