Giá: 2,200,000

Thời gian vui chơi: 8h00 – 16h20

Ca nô đưa đón 2 chiều

1 xuất đi bộ dưới đáy biển + quay phim

Hotline: 0849 256 256

Trả trước 20%